Interruptores automáticos

Interruptores automáticos, característica B y C, según EN 60898-1:2003+A1, IEC 60898-1:2002+A1+A2 220-240V, 50/60Hz


6KA Interruptores automáticos 1 polo

Interruptor automático, característica B y C, según EN 60898-1:2003+A1, IEC 60898-1:2002+A1+A2, 220-240V, 50/60Hz

6KA Interruptores automáticos 4 polos

Interruptor automático, característica B y C, según EN 60898-1:2003+A1, IEC 60898-1:2002+A1+A2, 220-240V, 50/60Hz