TekoS-265 fixation kit 2

TekoS-265 fixation kit 2